060/131-8-111
 • 060/131-8-111
 • spojnica3@gmail.com
 • Pon. – Ned.: 00:00 – 24:00
 • Politika portala

  ZAŠTITA I PRIVATNOST PODATAKA

  Podaci unešeni prilikom slanja upita naših klijenata se čuvaju u formi poruke. Podaci klijenta se ne koriste u marketinške svrhe. Vodoinstalater Stari Grad se obavezuje da podatke klijenata neće davati trećim licima koje mogu Vaše podatke iskoristiti u marketinške i druge svrhe. Tokom boravka na našem sajtu, Vodoinstalater Stari Grad ne prikuplja Vaše podatke. Kao dodatni vid zaštite u čuvanju Vaših podataka, Vodoinstalater Stari Grad je uveo enkriptovanu vezu između klijenata i sajta, odnosno SSL sertifikat.

  ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

  Vodoinstalater Stari Grad isključuje sopstvenu odgovornost za sadržaj na svojoj internet stranici u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:
  – U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, web portal vodoinstalaterstarigrad.com nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem privatnih poruka.
  – U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, web portal vodoinstalaterstarigrad.com nije odgovoran za sadržaj podataka u sopstvenoj bazi podataka, a koji su objavljeni na samom sajtu.

  Vodoinstalater Stari Grad je jedinstven portal koji okuplja majstore-pružaoce usluga svih profila. Vodoinstalater Stari Grad portal je posrednička platforma koja za cilj ima isključivo dovođenje u poslovnu vezu potencijalnih korisnika usluga i lica koja se bave pružanjem usluga. Samim tim, Vodoinstalater Stari Grad ne pruža bilo koju vrstu garancije u vezi sa uslugama koje se pružaju uz posredovanje Portala, posebno ali ne i jedino garanciju kvaliteta pruženih usluga, niti Portal i/ili njegovi osnivači imaju bilo koju vrstu odgovornosti za štetu koja može biti prouzrokovana činjenjem i/ili nečinjnenjem Davaoca usluga. Garanciju na kvalitet i kvantitet izvedenih radova i ugrađene opreme daje sam Davalac usluga u skladu sa važećim propisima.

  U slučaju nezadovoljstva pruženom uslugom od strane Davaoca usluge, ili bilo kakvog osnovanog zahteva od strane lica kome se pruža usluga, za naknadom štete, Posrednik neće snositi bilo kakvu vrstu krivične ili materijalne odgovornosti.

  Informacije na sajtu vodoinstalaterstarigrad.com mogu biti netačne ili sadržati štamparske greške. Sve informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštavanja druge strane.

  Call Now Button